Obec Blažice rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
poskytnutie kontokorentného úvere Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: OTP BANKA SLOVENSKO a.s.
5000.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: AUDIT - LD, s.r.o.
600.00 €
Blažice - vodovod Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Jednoduché pozemkové úpravy v obci Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: AGRO PART, s.r.o.
11910.00 €
prenájom informačných a reklamných tabúľ Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Mesto Košice
0.00 €
zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ministerstvo vnútra SR, európsky sociálny fond
0.00 €
verejné obstarávanie - malé pozemkové úpravy Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: STARK Consulting, s.r.o.
0.00 €
webový portál uzemný plán Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
50.00 €
zabezpečenie systému nakladania s odpadmi s obalov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz v RO Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
258.80 €
vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
258.80 €
dar formou prenájmu WC - BEH 2019 Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
vytvorenie webstránky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: webex, digitel s.r.o.
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: AGRO PART, s.r.o.
550.00 €
rozbor vody v rómskej osade Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
0.00 €
rozbor vody z vlastného zdroja pre obecný úrad Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
0.00 €
rekonštrukcia strešnej konštrukcie šatní OŠK Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: JUVENSTAV s.r.o.
0.00 €
poverenie spracúvaním osobných údajov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: TOPSET, Ing. Ján Vlček
0.00 €
poverenie spracúvaním osobných údajov a dohodnutých podmienok ... Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Spoločný obecný úrad
0.00 €
rekonštrukcia OŠK Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Slovenský futbalový zväz
10000.00 €
aktualizácia dát z katastra Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: TOPSET, Ing. Ján Vlček
36.00 €
vydanie knižnej publikácie : Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: JES SK, s.r.o.
0.00 €
prenájom sanitárnej techniky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: JES SK, s.r.o.
126.00 €
prenájom Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: CESTY Košice
63.00 €
chemické WC na beh 2018 Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
270.00 €
kompletné služby súvisiace s nakladaním s odpadmi Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Szathmaty Ing.
550.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2018 Odb.: Jazero n.o
Dod.: Obec Blažice
30.00 €
združené služby dodávky elektrin& Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Energie2, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka el. energie a plynu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Prvá komunálna Finanná, a.s.
0.00 €
Zmeny a doplnky č. 1 - ÚPN obce Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: AJ Projekt
2450.00 €
Zmeny a doplnky č. 1 - ÚPN obce Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
0.00 €
plnení úloh bezpečnpostného technika Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Tomáš Takáč - bezpečnostný technik
0.00 €
kamerový systém v obci Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: VIKATECH, s.r.o.
0.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: VSE, a.s.
0.00 €
TOPSET -aktualizácia programov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: TOPSET, Ing. Ján Vlček
0.00 €
kamerový systém v obci Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: MV SR- Okresný úrad Košice
0.00 €
programová údržba Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: TOPSET, Ing. Ján Vlček
0.00 €
rozbor vody OcU Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
0.00 €
rozbor vody Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
0.00 €
prenosné toalety Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
zámena pozemkov Odb.: Ing. Emil Horčík
Dod.: Obec Blažice
0.00 €
dotácia pre OŠK Blažice na rok 2017 Odb.: OŠK Blažice
Dod.: Obec Blažice
4000.00 €
poskutnúť finančné prostridky Odb.: LIBA ACADEMY 11
Dod.: Obec Blažice
30.00 €
Zmeny a doplnky UPN - Z Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: URBAN studio s.r.o.
3500.00 €
dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 12/2016 Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Štefánia Michalovová
109.44 €
dodatok Odb.: BISTRO - Martin Molnár
Dod.: Obec Blažice
300.00 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: Štefánia Michalovová
Dod.: Obec Blažice
669.80 €
praktické v yučovanie Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Strdená odborná škola
0.00 €
sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: ORIENS, s.r.o.
68820.00 €
zabezpečenie združ. nakladania z odpadmi z obalov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
úprava práv a povinnosti zmluvných strán Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ing. Krempaská Slávka
0.00 €
zámena pozemkov Odb.: Ing. Emil Horčík
Dod.: Obec Blažice
0.00 €
dodávka projektovej dokumentácie Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Enviroline, s.r.o. Košice
480.00 €
audit účtovnej závierky k 31.12.2016 Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Szathmaty Ing.
450.00 €
odber a rozbor vody Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
138.00 €
cena vývozu komunálneho odpadu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
CVČ LIBA ACADEMY 11 - dotácia Odb.: LIBA ACADEMY 11
Dod.: Obec Blažice
30.00 €
poskytnutie finančného príspevku na AČ Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: ÚPSVR Košice -okolie
0.00 €
poskytovanie por. služieb v oblasti projektovania Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: EUprojects, s.r.o.
990.00 €
poskytnutie dotácie pre OŠK Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: OŠK Blažice
1500.00 €
informačný systém Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: DEUS
0.00 €
aktivačná činnosť Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: ÚPSVR Košice -okolie
0.00 €
aktivačná činnosť Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: ÚPSVR Košice -okolie
0.00 €
nakladanie s odpadmi s obalov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
erejný webový portál - predlženie Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: DEUS
0.00 €
dodávke elektriny Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: VSE, a.s.
0.00 €
zmenkový dlžník Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: OTP BANKA SLOVENSKO a.s.
0.00 €
kontokorentný úver vo výške 7 000 € Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: OTP BANKA SLOVENSKO a.s.
7000.00 €
vecné bremeno - vodovod Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EU Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Centrum reg. rozvoja KSK
910.00 €
služby na podporu reg. rozvoja a zam. v obci Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Centrum reg. rozvoja KSK
990.00 €
Blažice - vodovod Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
úprava a údržba OcÚ a KD Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: VOKUR - PLYN
12.00 €
audit účtovnej závierky, výročnej správy Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Szathmaty Ing.
450.00 €
údržba a oprava zdrav. inšt. kúrenárských a plyn. prác Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: VOKUR - PLYN
0.00 €
audit ročnej závierky a výročnej správy Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Szathmaty Ing.
450.00 €
dotácia na Beh Olšavskou dolinou Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Košický samosprávny kraj
2000.00 €
vývoz TKO Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
348.11 €
výkon pracovnej zdravotnej služby Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Radoslav Dugas, R.D.TECH.
100.00 €
dotácia CVČ Odb.: LIBA ACADEMY 11
Dod.: Obec Blažice
30.00 €
komunikačné, informačné a eletronické služby Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: DEUS
0.00 €
Zateplenie a obnova obvodového plášťa OcÚ Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Garbico s.r.o.
103474.57 €
ver. obstarávanie na el. energiu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Reg. združenie miest a obcí Košice - okolie
0.00 €
verejné obstarávanie na zemný lyn Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Škody Jozef
0.00 €
umelé kamenivo z vysokopecnej trosky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
50.00 €
audit účt. závierky k 31.12.2014 Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Szathmaty Ing.
450.00 €
zabezpečenie služieb VO Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: STARK Consulting, s.r.o.
29.90 €
vystúpenie folklórnej skupiny Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Halalovčan
150.00 €
CVC Košice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: CVČ Kometa
150.00 €
dotácia na bežné výdavky CVC Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: CVČ Kometa
30.00 €
aktualizácia programov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: TOPSET, Ing. Ján Vlček
553.80 €
poskytovanie vybraných súborov z katastra Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Geodetický a kartografický ústav - KGÚ
18.00 €
rozbor vody v rómskej osade Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
258.80 €
rozbor vody v KD Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
258.80 €
vývoz a zneškodnenie kom. odpadu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
uprava ver,pr. - kladenie zam.dlažby Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: JUVENSTAV s.r.o.
7819.44 €
využívanie elektronických služieb Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Union ZP. a.s.
0.00 €
Technik PO Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ing. Krempaská Slávka
265.00 €
predlženie splatnosti Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SZRB a.s.
0.00 €
úverová zmluva - predlženie Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SZRB a.s.
0.00 €
odb. asistencia pri výbere projektov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Centrum reg. rozvoja KSK
0.00 €
prenájom miedstnosti Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Združenie Rozvoj turizmu
1.00 €
proj. dok.- úprava ver. priest. Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: AJ Projekt
2550.00 €
zabezpečenie pohľadávok Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SZRB a.s.
7609.04 €
zabezpečenie pohľadávok Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SZRB a.s.
38045.20 €
stravovanie pre zamestnancov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
3.30 €
verejné oobstarávanie na zákazku s nízkou cenou Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Centrálna obstarávacia Agentúra Ruskov z.p.o.
1000.00 €
verejné priestranstvá - DPH Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SZRB a.s.
7609.04 €
investičný úver - verejné priestranstvá Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SZRB a.s.
38045.20 €
umelé lamenivo z vysokopecnej trosky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
290.00 €
Zateplenie a obnova obvodového plášťa OcÚ Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ing. Daniela Komendátová
1950.00 €
Rekonštrukcia časti chodníkov v Blažiciach Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ing. Daniela Komendátová
340.00 €
poskytnutie stav. prác - Úprava verejných priestranstiev Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Juraj Venčigroch
42594.24 €
umelé kamenivo z vysokopecnej trosky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
120.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Szathmaty Ing.
450.00 €
úprava verejných priestranstiev Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: PPA
0.00 €
arboristické ošetrenie koruny stromov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SKOBA - výškový servis
276.00 €
údržba a opravy v objekte KD, OcÚ Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: VOKUR - PLYN
61.00 €
aktualizácia programov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: TOPSET, Ing. Ján Vlček
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Szathmaty Ing.
450.00 €
mobil Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: BISTRO - Martin Molnár
Dod.: Obec Blažice
670.00 €
pevná linka Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Krátkodobý úver Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: OTP BANKA SLOVENSKO a.s.
3319.39 €