Kontakt:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Aktuality

Aktuality z obecnej aplikácie:


 DNES 
Do kostola 22.07.2017 - 23.07.2017

zverejnené: 2017-07-20
Sobota 22.07.2017 Zbierka na kostol
18:00 hod Blažice

Nedeľa 23.07.2017 Zbierka na kostol
08:00 hod Rákoš
09:30 hod Nižný Čaj
11:00 hod Bohdanovce
Obec Blažice prechádza od 01.07.2017 na separovaný vrecový zber z rodinných domov.
zverejnené: 2017-06-30
Akým spôsobom sa bude zber realizovať?
Separácia odpadu z rodinných domov prebehne tak, že občan podľa harmonogramu separovaného zberu vyloží plastové vrecia farebne rozlíšené ( dodá Kosit )
s vyseparovanými zložkami pred svoju bránu rodinného domu. Obsluha vozidla, ktorá vykonáva zber, tieto vrecia vysype a vráti späť.
Každá rodina obdrží kalendár zvozu.
Posledný kontajnerový vývoz bude: 01.07.2017 sklo, 05.07.2017 plasty, 07.07.2017 papier. ( po vypráznení kontajnery zoberú ).

Harmonogram separovaného zberu ( viď.príloha)

Čo sa stane ak separovať nebudeme?
- znečistenie životného prostredia, v ktorom žije každý jeden z nás
- nadmerné zaťažovanie prírody
- nadmerné plytvanie druhotnými surovinami

Kniha ABOV Z NEBA
zverejnené: 2017-02-09
Obec Blažice v knihe Abov z neba.
/viď. príloha/
VVS a.s. Košice - Projekt čisté obce
zverejnené: 2017-01-03
Cena za vývoz domovej žumpy v obci Blažice
je 28,00 eur /11m3.
Nový zvozový kalendár 2017
zverejnené: 2016-12-23

Ďalšie aktuality: